För att få huset godkänt som café krävdes omfattande reparationer, bland annat grävdes helt nya vatten och avloppsledningar. Även nya bjälklag, golv och nya elledningar var nödvändiga. Därfter återstod målning och tapetsering av alla rum. Uthuset vat delvis nerbrunnet och byggdes upp igen.